Brandverzekering particulieren: volledige brandpolis tegen een extra voordelig tarief, zowel voor huurders en voor eigenaars

 • Volledige brandpolis tegen een extra voordelig tarief zowel voor huurders en voor eigenaars
 • Vermijdt onderverzekering door uw pand te laten schatten
 • Onze brandverzekering biedt u de meest complete bescherming voor uw woning die u zich kunt wensen
 • Extra kortingen voor nieuwe en gerenoveerde woningen
 • Eenvoudige aanvraagprocedure bij afsluiten van uw contract
 • Mogelijkheid om uw woning tegen natuurrampen te verzekeren
 • Extra voordelige premie voor de waarborg diefstal van u inboedel

Autoverzekering personenwagens: scherpe premies voor jong en oud

 • Scherpe premies voor jong en oud. Geniet van ons uiterst voordelig tariefsysteem op maat en geniet van premieverminderingen en meer op uw huidige verzekering. Wij vergelijken voor u!
 • Vrijblijvende prijsofferte: wij vergelijken voor u bij verschillende maatschappijen
 • Advies en hulp bij inschrijvingen van voertuigenaantrekkelijke premies voor jonge bestuurders professionele ondersteuning bij schade
 • Aantrekkelijke bijstandpolissen auto en personen

Overzicht van de mogelijke waarborgen:

Verplichte Burgerlijke Aansprakelijkheid (dekking BA)

Is de wettelijk verplichte verzekering. Deze vergoedt de lichamelijke en stoffelijke schade aan anderen: andere bestuurders, inzittenden, voetgangers… zoals bepaald in de wet van 14/12/1992 modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.

Rechtsbijstand

Verdedigt uw rechten als bestuurder of eigenaar van een voertuig.

Kleine of Mini omnium

Vergoedt de schade aan uw voertuig ten gevolge van één van volgende waarborgen.  Let op: voor de waarborg diefstal gelden eveneens specifieke antidiefstalsystemen. Vraag ons voor het juiste systeem dat vereist is voor uw wagen.

– Brand: 
deze waarborg verzekert U tegen brandschade. Hierbij komen de schade door brand, vuur, bliksem, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting zonder vlammen, en ook de schade door en de kosten van het blussen in aanmerking.

– Diefstal:
U wordt vergoed voor materiële schade geleden door diefstal of poging tot diefstal van uw wagen.

– Glasbreuk:
deze waarborg dekt U tegen schade aan de voorruit, de zijruiten en de achterruit van de wagen.

– Natuurkrachten:
deze waarborg voorziet een vergoeding voor de schade aan de wagen als gevolg van natuurkrachten (hagel, sneeuw, enz.).

– Aanrijding met dieren:
schade veroorzaakt door een aanrijding met dieren is het onderwerp van deze waarborg.

Grote Omnium of volledige casco

Vergoedt de materiele schade aan uw eigen voertuig ten gevolge van onder andere eigen fout, ongeval met vlucht, vandalisme, carjacking … + de waarborgen van de kleine omnium. Let op: voor de waarborg diefstal gelden eveneens specifieke antidiefstalsystemen. Vraag ons voor het juiste systeem dat vereist is voor uw wagen.

– Eigen schade/ stoffelijke schade aan het voertuig:
onder het begrip ‘eigen schade’ wordt de materiële schade aan uw voertuig verstaan, die niet verhaalbaar is op een aansprakelijke derde.

– Brand: 
deze waarborg verzekert U tegen brandschade. Hierbij komen de schade door brand, vuur, bliksem, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting zonder vlammen, en ook de schade door en de kosten van het blussen in aanmerking.

– Diefstal:
U wordt vergoed voor materiële schade geleden door diefstal of poging tot diefstal van uw wagen.

– Glasbreuk:
deze waarborg dekt U tegen schade aan de voorruit, de zijruiten en de achterruit van de wagen.

– Natuurkrachten:
deze waarborg voorziet een vergoeding voor de schade aan de wagen als gevolg van natuurkrachten (hagel, sneeuw, enz.).

– Aanrijding met dieren:
schade veroorzaakt door een aanrijding met dieren is het onderwerp van deze waarborg.

Bijstandsverzekering bij pech en ongeval in binnen- en buitenland

Hulpverlening bij pech of ongeval, hulpverlening aan personen over de hele wereld.

Bestuurderspolis (inzittende ongevallen)

Vergoedt elk lichamelijk letsel van de bestuurder ten gevolge van een verkeersongeval, in recht of in fout, en voorziet een kapitaal bij blijvende invaliditeit of bij overlijden een kapitaal aan de nabestaanden.

Persoonlijke ongevallen

U bent loontrekkende of zelfstandige? Als zelfstandige heeft u reeds onze 24/24 polis of een verzekering gewaarborgd inkomen? Of u zoekt een goedkoper alternatief, voor u en uw gezinsleden.

Als loontrekkende bent u door uw werkgever verzekerd bij ongevallen op het werk (of op de arbeidsweg) door de verplichte polis Arbeidsongevallen. Wij verzekeren u voor de ongevallen uit het privé-leven.

Waarborgen: u kiest zelf welke waarborgen u wenst.

U kiest eerst één of meerdere hoofdwaarborgen:

 • kapitaal bij overlijden;
 • kapitaal bij blijvende invaliditeit. een dagvergoeding in geval van tijdelijke werkongeschiktheid of
 • een dagvergoeding in geval van hospitalisatie;
 • de medische kosten.

BA Familiale verzekering: dekt de schade die u of iemand uit uw gezin aan derden zou veroorzaken

De polis BA Familiale of ook wel BA Gezin genoemd, dekt de schade die u of iemand uit uw gezin aan derden zou veroorzaken (art 1382 ev BW). Deze verzekering is geen wettelijk verplichte verzekering, doch raden wij u sterk aan om deze te onderschrijven. Voor iets meer dan 50 euro per jaar kunt u met een gerust hart door het leven.

Wie potje breekt potje betaalt

Vaak krijgen we de vraag wat er nu juist gedekt wordt via deze verzekering. Principieel wordt vergoedt “elke onopzettelijke schade aan derden waarvoor een verzekerde extra-contractueel aansprakelijk is in het kader van zijn privé-leven”.
Met “derden” wordt bedoeld elke persoon waarmee u geen contractuele band heeft in kader van het schadegeval.

Voorbeeld: Wordt dus niet vergoedt de schade die u bvb zou veroorzaken aan de geleende bromfiets van uw buurman na een ongeval in fout.

De dekking geldt overigens over de ganse wereld. Deze verzekering biedt evenwel ruimere dekkingen dan bovenvermelde strikte omschrijving, zo worden ook gedekt schade veroorzaakt door:

 • uzelf en al uw gezinsleden die bij u inwonen
 • uw huispersoneel en babysit
 • schade aan hotel- en ziekenhuiskamer minderjarige kinderen van anderen die kosteloos bij u logeren
 • uw huisdieren (paarden in eigendom afhankelijk van verzekeraar)
 • uw gezinswoning en diens tuin

De meeste verzekeringsmaatschappijen dekken eveneens schade de aansprakelijkheid personen die geen 16 jaar geworden zijn en die een schadegeval opzettelijk of door grove schuld veroorzaakt hebben.

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie heeft u de keuze uit verschillende formules:

– Gezinsformule: vanaf 2 inwonende personen
– Formule alleenstaande: enkel verzekeringsnemer zonder inwonende personen
– Formule derde leeftijd : wanneer één van de verzekeringsnemer de leeftijd van 60 heeft bereikt

Deze twee laatste formules genieten een verminderde premie.

Levensverzekeringen

Deze verzekering voorziet in een uitkering op de afgesproken einddatum indien de verzekerde in leven is én in een uitkering bij het overlijden van de verzekerde. Het moment van de uitkering is afhankelijk van hetgeen overeengekomen is. Evenals bij overlijdensrisicoverzekeringen wordt er doorgaans direct bij overlijden uitgekeerd. Er bestaat ook de mogelijkheid voor een verzekering op vaste termijn. Een kapitaalverzekering bij leven en overlijden op vaste termijn keert dus áltijd uit op de afgesproken datum. Vanaf het overlijden van de verzekerde is ook hier geen premie meer verschuldigd.

Soorten levensverzekeringen

 • Kapitaalverzekering:
  • Kapitaalverzekering bij leven;
  • Kapitaalverzekering bij overlijden (vaak overlijdensrisicoverzekering genoemd);
  • Kapitaalverzekering bij leven en bij overlijden.
 • Renteverzekering:
  • Vaste rente. Er wordt hoe dan ook uitgekeerd, leven of overlijden is niet van belang;
  • Lijfrente. Om een uitkering te kunnen krijgen dient te verzekerde op de afgesproken datum in leven te zijn.

Redenen om een levensverzekering af te sluiten

 • Schuldaflossing;
 • De verzorging van de nabestaanden te garanderen;
 • Een inkomen voor de oude dag te garanderen;
 • Te sparen voor toekomstige lasten.

Schuldsaldoverzekering

U wilt vrij en onbezorgd wonen…  wij bieden u een veilige en voordelige oplossing

Wat indien u als tijdens de terugbetalingsperiode van uw lening iets overkomt.
Hoe zal de lening worden verder afgelost?

In het ergste geval zal de partner terug aan de slag moeten, of nog tot verkoop van de woning overgaan…

 • een schuldsaldoverzekering biedt u een veilige en betaalbare oplossing.
 • een schuldsaldoverzekering is een overlijdensverzekering, op hoofd van 1 of 2 personen, die gelijk loopt met het openstaand leningsbedrag. Wanneer een verzekerd persoon komt te overlijden betaalt de verzekeraar het saldo aan de kredietverstrekker.

Voor dergelijk verzekering betaalt u jaarlijks een premie gedurende 2/3 van de looptijd van de lening (bvb 13 jaar premiebetalingen voor een lening van 20 jaar)

Het bedrag van de premie hangt af van:

 • het verzekerd kapitaal
 • de duur van de lening
 • soort lening en terugbetalingsmodaliteiten
 • de intrestvoet van de lening
 • persoonlijke gegevens van de verzekeringsnemer: leeftijd, geslacht, statuut ..

Goede raad!

Indien de lening op 2 hoofden is afgesloten raden wij u ook aan om 100% van het geleend bedrag per persoon te verzekeren ipv 50% van het ontleend bedrag. Indien er een overlijden zou gebeuren, dan wordt de woonkrediet volledig afgelost. Weliswaar is de premie iets duurder maar toch de moeite waard!

Speciaal tarief niet rokers!

Hospitalisatieverzekering

De kosten voor gezondheidszorg blijven stijgen

We verwachten een steeds snellere stijging van deze uitgaven en dat is het gevolg van verschillende factoren :

 • de veroudering van de bevolking,
 • de verlenging van de levensverwachting,
 • de verhoging van de levensstandaard,
 • de permanente ontwikkeling in de medische technologie die steeds verbetert maar ook steeds duurder wordt en
 • het medisch personeel dat beter geschoold is en dus beter betaald wordt

Het is maar de vraag of deze verhoging in de toekomst gedragen zal kunnen worden door het budget Gezondheidszorgen. Waarschijnlijk niet.

Het gedeelte van de kosten dat ten laste blijft van de patiënt stijgt dus voortdurend.
Een hospitalisatieverzekering is dan ook meer dan ooit noodzakelijk.

Daarom stellen wij u onze polis hospitalisatie voor die alle kosten terugbetaalt, zonder addertjes onder het gras. U kiest waar, door wie en in welke kamer u behandeld wenst te worden. Nog sterker de maatschappij bepaalt contractueel dat éénmaal u bij hen verzekerd bent, zij u nooit meer mogen opzeggen !!

De voordelen van een hospitalisatieverzekering: *

 • opname 100% terugbetaling na ziekte, ongeval of bevalling
 • vrije keuze van arts, ziekenhuis en kamer (ook éénpersoonskamer)
 • geen wachttijd voor ziekte en ongeval
 • pré en post hospitalisatie
 • plastische chirurgie na ziekte of ongeval, verpleeghotel, pall iatieve zorgen, mortuariumkosten,
 • onbeperkte duur en onbeperkt bedrag van uitbetaling
 • levenslang (aansluiten tot en met 69 jaar) en wereldwijd
 • uitbetaling vanaf de eerste ligdag, ook ééndagskliniek
 • zwangerschap + bevalling is inbegrepen
 • ook bevallingen thuis, kraamzorg
 • eigen keuze van vrijstelling
 • zonder opzegmogelijkheid door verzekeraar

Bijkomende waarborg ambulante kosten bij zware ziekten zoals oa kanker, leukemie, ziekte van Parkinson, ziekte van Hodgkin, ziekte van Pompe, ziekte van Crohn, ziekte van Alzheimer, AIDS, diabetes, tuberculose, multiple sclerose, amyotrofische laterale sclerose, cerebro-spinale meningitis, poliomyelitis, progressieve spierdystrofie, encephalitis, tetanus, virale hepatitis,…

* Bepaalde waarborgen voorzien ruimere waarborgen, afhankelijk van de bijzondere voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij waarbij uw polis onderschreven wordt. Wij zoeken voor u steeds de beste voorwaarden aan de beste prijzen. Een uitgebreid gamma aan voordelen die u beslist zult appreciëren.

Bijstand binnen- en buitenland

Waarom een Bijstandsverzekering 24/24?

Dankzij deze verzekering kunt u 24 op 24, 365 op 365 dagen per jaar rekenen op bijstand onderweg met uw wagen. Bijna alles wat ook maar kan gebeuren met uw voertuig, uzelf of uw passagiers is gedekt. Kortom, u kunt steeds met een gerust gemoed de baan op.

Wie wordt verzekerd?

De personen die bij thuis gedomicileerd zijn kunnen genieten van de bijstand aan personen, evenals de personen die zich in het verzekerd voertuig bevinden bij ongeval of pech. Afhankelijk van de algemene voorwaarden, of mits vermelding in de bijzondere voorwaarden van uw verzekeringspolis kunnen andere personen worden verzekerd. Dit kan het geval zijn indien u als vereniging of onderneming een combinatiepolis wenst af te sluiten.

Wat wordt er gedekt?

Een Bijstandsverzekering komt tussen voor de medische en hospitalisatiekosten die u maakt ten gevolge van uw verblijf in het buitenland . Ook alle praktische problemen die kunnen voortvloeien uit ziekte of ongeval worden u uit handen genomen: repatriëring, heen – en terugreis van een familielid, begeleide terugkeer van de kinderen, eventuele extra hotelkosten, verlenen van rechtskundige of technische bijstand na een ongeval en ga zo maar door. Let op: de maximale tussenkomsten verschillen sterk van verzekeraar tot verzekeraar. Voor u vertrekt kunt u beter eerst met ons contact opnemen teneinde u de beste dekking te kunnen geven.

U kiest de formule op uw maat

Afhankelijk van uw behoeften kunnen wij u verschillende formules aanbieden. Afhankelijk van uw verplaatsingen kunnen wij u 2 type basisdekkingen voorstellen:

1) Bijstand Voertuigen Binnenland 

geldig in gans België, pechverhelping vanaf u thuis, dus ook indien uw wagen met een lege accu voor uw deur geparkeerd staat.
een vervangwagen wordt u aangeboden indien het voertuig niet onmiddellijk kan worden hersteld.
terugreis van de bestuurder en inzittenden.

2) Bijstand Binnen- en Buitenland

U geniet de service van de Bijstand Binnenland, aangevuld met:

een wereldwijde dekking is voorzien voor de gedekte personen ten gevolge van ziekte of ongeval of overlijden.
het verzekerde voertuig wordt verzekerd in de gedekte landen vermeld op uw verzekeringsbewijs (niet doorstreepte landen).

Dit zijn enkele voorbeelden van gedekte schadeposten. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar bieden wij u steeds de beste prijs/kwaliteitsverhouding. Vraag hieronder uw vrijblijvende offerte aan, waarna wij u in detail de gedekte waarborgen zullen bezorgen.

Pleziervaart, wij bieden u een waterdichte polis

Wij bieden u een waterdichte polis

U heeft zopas een plezierboot gekocht? Of u bent reeds jaren verzekerd maar U wenst uw huidige waarborgen te vergelijken met de onze? Bekijk onze waarborgen en vraag uw gratis offerte.

Onze waarborgen

 • Burgerlijke aansprakelijkheid: dekt  uw aansprakelijkheid voor de stoffelijke en lichamelijke schade toegebracht aan derden als eigenaar van een pleziervaartuig.
  De waarborg strekt zich eveneens uit tot uw gezinsleden, aangestelden en tot de aansprakelijkheid van degenen die het verzekerd vaartuig, met uw medeweten, besturen, manoeuvreren of gebruiken.

Aanvullende waarborgen

 • Cascoverzekering: dekt de stoffelijke aan uw plezierboot, inclusief nautische apparatuur en huishoudelijke inboedel.
 • uitbreiding aansprakelijkheid waterskiërs
 • deelname aan wedstrijden
 • rechtsbijstand
 • reddings- en bergingskosten
 • persoonlijke verzekering ongevallen opvarenden

Zijn steeds uitgesloten van dekking: schade tijdens het transport van het verzekerd risico over de weg; Hiervoor neemt u best een “goederenverzekering transport over de weg”

De premie 

De premie is jaarlijks betaalbaar en houdt rekening met de criteria van uw boot. Een mogelijke expertise voor de dekking “casco” kan worden verplicht indien het om een tweedehands vaartuig gaat.
Wij geven eveneens aantrekkelijke “No claim” kortingen wanneer u schadevrij gevaren heeft.

Uitvaartverzekering: wij regelen en verzorgen uw begrafenis of crematie naar uw wensen.

Iedereen denkt wel eens na over uw zijn eigen begrafenis of crematie en waarschijnlijk heeft u daar ook uw eigen ideeën over. Misschien wilt u uw eigen begrafenis plannen. Maar met de kosten van uw begrafenis wilt u uw nabestaanden liever niet lastig vallen.
Na een overlijden moet er ook veel geregeld worden.
Misschien is het daarom toch verstandig om nu al het één en ander te regelen.

Ook moeten de nabestaanden binnen de enkele dagen een complete begrafenis of crematie organiseren. De gemiddelde kosten van een uitvaart bedragen snel tussen de  3.500 € en 15.000 € al dan niet zonder of met een grafsteen.

Een uitvaartverzekering regelt, verzorgt en betaalt de uitvaart. Zodat u tijd hebt voor uw verdriet en voor elkaar.

 • U bepaalt zelf het kapitaal waarvoor u gedekt wilt worden.
 • U betaalt hiervoor een éénmalige premie of een maandelijkse bijdrage, naargelang uw mogelijkheden.

Wij bieden u verschillende formules aan naargelang uw wensen en budget. Neem vandaag nog met ons contact voor meer info of vul het formulier hieronder in. Wij contacteren u dan zo spoedig mogelijk.

Ongevallen Bestuurdersverzekering

De Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid (BA) Motorvoertuigen vergoedt alle slachtoffers van het verzekerde voertuig, behalve de bestuurder. Oplossing? De Ongevallen bestuurdersverzekering.

U ontvangt dan een vergoeding voor kosten die voortvloeien uit medische verzorging en/of arbeidsongeschiktheid door een verkeersongeval.

Waarom? 

Volgende waarborgen kunt u onderschrijven:

 • waarborg overlijden
 • waarborg blijvende invaliditeit
 • waarborg dagvergoeding (TAO)
 • waarborg medische kosten

Als bestuurder van een motorvoertuig wordt u dankzij deze polis vergoed voor de lichamelijke letsels die u bij een verkeersongeval oploopt.

Deze verzekering kan met of zonder verplichte verzekering BA Motorvoertuigen onderschreven worden.

© Portugaels & Partners | Inschrijvingsnummer: FSMA 104647A | A. Van Landeghemplein 16 | 2830 Willebroek | 03 886 80 15 I Website by Procor | GDPR